Privacyverklaring

Van Mierlo Truckservice, gevestigd aan kerkendijk 76a, 5712 EW in someren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Van Mierlo truckservice
kerkendijk 76a 5712EW Someren
0493-724944

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Mierlo Truckservice verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

–          Basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, voorvoegsel, titel;
–          Bedrijfsgegevens zoals uw bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), BTW-nummer, KVK-nummer, bankgegevens (IBAN-nummer/BIC en naam rekeninghouder);
–          contactgegevens zoals uw e-mailadres, (post)adres en telefoonnummer(s);
–          persoonlijke gegevens die u ons verstrekt voor het doel van een sollicitatie, zoals uw volledige naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgelijke staat en andere gegevens die in uw aanvraag zijn opgenomen.
–          Alle andere persoonlijke gegevens die betrekking hebben en die u ons verstrekt of die we kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de hieronder uiteen gezette redenen.

Doel van de verwerking

Van Mierlo truckservice verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

–          Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten onderhoud en reparatie bedrijfswagens
–          Het aangaan van arbeidsovereenkomsten met medewerkers en stagiaires.
–          Het voldoen aan wet en regelgeving, zoals ten behoeve van de boekhouding of tenaamstelling van de auto.
–          Om van Mierlo truckservice onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten
–          Het afhandelen van uw betaling
–          U te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
–          Om goederen en diensten bij u te kunnen leveren.
–          Van Mierlo Truckservice verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanmierlotruckservice.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Mierlo Truckservice neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van van Mierlo truckservice) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Mierlo truckservice bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Mierlo Truckservice verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Mierlo Truckservice blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Mierlo Truckservice gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Mierlo Truckservice en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanmierlotruckservice.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Van Mierlo Truckservice wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Mierlo Truckservice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@vanmierlotruckservice.nl

Neem contact met ons op

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op of stuur ons een bericht, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×